Αύριο Πέμπτη 4-3-2010 θα γίνει αιμο(πεταλιο)δοσία στο Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία από τις 5 μμ  έως τις 6.30 μμ.

Όποιος ενδιαφέρεται για λεπτομέρειες μπορεί να επικοινωσήνει με το Νίκο Φραγκάκη (6949954976).