Επί τη Αναστάσει λόγος …

Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου (αποσπάσματα)

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Η πλάνη πάντα αυτοκαταστρέφεται και, παρόλο που δεν το θέλει, στηρίζει σε όλα την αλήθεια. Πρόσεξε: Έπρεπε ν’ αποδειχθεί ότι ο Χριστός πέθανε και τάφηκε και αναστήθηκε. Ε, λοιπόν όλα αυτά τα κατοχυρώνουν οι ίδιοι οι εχθροί! Εφ’ όσον έφραξαν με τον βράχο και σφράγισαν και φρούρησαν τον τάφο, δεν ήταν δυνατό να γίνει καμιά κλοπή. Αφού όμως δεν έγινε κλοπή και εν τούτοις ο τάφος βρέθηκε άδειος, εί­ναι ολοφάνερο και αναντίρρητο ότι αναστήθηκε. Είδες πως και μη θέλοντας στηρίζουν την αλήθεια;πίνακας (197χ100 εκ) του Γεώργιου Χρυσολορά, "η Ανάσταση" που βρίσκεται στο ναό του 1ου Δημοτικού νεκροταφείου Κερκύρας
Αλλά και πότε θα τον έκλεβαν οι μαθηταί; Το Σάββατο; Μα αφού δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να κυκλο­φορήσουν. Κι αν υποθέσουμε ότι θα παραβίαζαν τον νόμο του Θεού, πώς θα τολμούσαν αυτοί οι τόσο δειλοί να βγουν έξω απ’ το σπίτι; Και με ποιο θάρρος θα ριψο­κινδύνευαν για ένα νεκρό; Προσμένοντας ποιάν ανταπόδοση; Ποιάν αμοιβή;
Και στ’ αλήθεια, πού στηρίζονταν; Στη δεινότητα του λόγου τους; Αλλά ήταν απ’ όλους αμαθέστεροι. Στα πολλά τους πλούτη; Αλλά δεν είχαν ούτε ραβδί ούτε υποδήματα. Μήπως στην ένδοξη καταγωγή τους; Αλλά ήταν οι ασημότεροι του κόσμου. Μήπως στο πλήθος τους; Αλλά δεν ξεπερνούσαν τους ένδεκα, που κι αυτοί σκόρπισαν.
Αν ο κορυφαίος τους φοβήθηκε τον λόγο μιας γυ­ναίκας θυρωρού κι όλοι οι άλλοι, όταν είδαν τον Διδά­σκαλό τους δεμένο, σκόρπισαν και διαλύθηκαν, πώς θα τους περνούσε καν απ’ τον νου να τρέξουν στα πέρατα της οικουμένης και να φυτέψουν πλαστό κήρυγμα ανα­στάσεως; Αφού φοβήθηκαν τη γυναικεία απειλή και τη θέα μόνο των δεσμών, πώς θα μπορούσαν να τα βάλουν με βασιλείς και άρχοντες και λαούς, όπου ξίφη και τηγά­νια και καμίνια και μύριοι θάνατοι κάθε μέρα, αν δεν είχαν απολαύσει και οικειοποιηθεί τη δύ­ναμη και την έλξη του Αναστάντος;
Αλλά γι’ αυτά πρέπει να επανέλθουμε. Ας ξαναρω­τήσουμε όμως τώρα τους Εβραίους; Πώς έκλεψαν το σώμα του Χριστού οι μαθηταί, ώ ανόητοι; Επειδή η αλή­θεια είναι λαμπρή και ολοφάνερη, το ιουδαϊκό ψέμα δεν μπορεί ούτε σαν σκιά να σταθεί. Πώς θα το έκλεβαν, πες μου; Μήπως δεν ήταν σφραγισμένος ο τάφος; Δεν τον έζωναν τόσοι φρουροί και στρατιώτες και Ιουδαίοι, που είχαν την υποψία και αγρυπνούσαν και πρόσεχαν;
Μα και για ποιο λόγο θα το έκλεβαν; Για να πλάσουν το δόγμα της Αναστάσεως; Και πώς τους ήρθε να πλά­σουν κάτι τέτοιο αυτοί οι δειλοί; Και πώς κύλησαν τον ασφαλισμένο βράχο; Πώς ξέφυγαν από τόσους άγρυ­πνους κι άγριους φρουρούς;
Πρόσεξε όμως πως με όσα κάνουν οι Εβραίοι πιά­νονται πάντα στα ίδια τους τα δίχτυα. Να, αν δεν πήγαι­ναν στον Πιλάτο κι αν δεν ζητούσαν την κουστωδία, πιο εύκολα θα μπορούσαν να λένε τέτοια ψεύδη οι αδιάν­τροποι. Μα τώρα όχι. (Υπήρχε η κουστωδία. Κανείς δεν μπορούσε να γλυτώσει απ’ την άγρυπνη προσοχή της κι απ’ τα ξίφη της). Κι έπειτα γιατί να μην κλέψουν το σώμα νωρίτερα; Ασφαλώς αν είχαν σκοπό να κάνουν κάτι τέ­τοιο, θα το έκαναν όταν δεν εφρουρείτο ο τάφος, τότε που ήταν και ακίνδυνο και σίγουρο, δηλ. την πρώτη νύ­χτα· γιατί το Σάββατο πήγαν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και ζήτησαν την κουστωδία και φρούρησαν τον τάφο, ενώ την πρώτη νύχτα δεν ήταν κανένας εκεί.

Και τι γυρεύουν στο έδαφος τα σουδάρια τα ποτισμέ­να με τη σμύρνα, που βρήκαν, τυλιγμένα μάλιστα, ο Πέ­τρος και οι άλλοι απόστολοι; Είχε πάει πρώτη η Μαγδα­ληνή Μαρία. Κι όταν γύρισε και ανήγγειλε τα θαυμαστά συμβάντα στους αποστόλους, εκείνοι χωρίς καθυστέρη­ση τρέχουν αμέσως στο μνημείο και βλέπουν κάτω τα οθόνια. Αυτό ήταν σημείο Αναστάσεως. Γιατί αν ήθελαν κάποιοι να τον κλέψουν, δεν θα τον έκλεβαν βέβαια γυ­μνό. Αυτό θα ήταν όχι μόνο ατιμωτικό αλλά και ανόητο. Δεν θα κοίταζαν να ξεκολλήσουν τα σουδάρια, να τα τυ­λίξουν με επιμέλεια και να τα βάλουν τακτοποιημένα σ’ ένα μέρος. Αλλά τι θα έκαναν; Θ’ άρπαζαν όπως-όπως το σώμα και θάφευγαν γρήγορα.
Γι’ αυτό άλλωστε προηγουμένως ο Ευαγγελιστής Ιω­άννης είπε ότι τον έθαψαν με πολλή σμύρνα που κολλά­ει τα οθόνια πάνω στο σώμα, όπως το μολύβι τα μέταλλα, και δεν ήταν καθόλου εύκολο να ξεκολλήσουν ώστε όταν ακούσεις ότι τα σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους, να μην ανεχθείς εκείνους που λένε ότι εκλάπη. Θα πρέπει να ήταν βέβαια πολύ ηλίθιος ο κλέφτης, ώστε να σπατα­λήσει για ένα περιττό πράγμα τόση προσπάθεια. Για ποιο σκοπό θ’ άφηνε τα σουδάρια; Και πώς ήταν δυνατό να ξεφύγει την ώρα που θα έκανε αυτή τη δουλειά; Γιατί ασφαλώς θα δαπανούσε πολύ χρόνο και ήταν φυσικό καθυστερώντας να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω.
Αλλά και τα οθόνια γιατί κοίτονται χωριστά και χωρι­στά το σουδάριο, τυλιγμένο μάλιστα; Για να βεβαιωθείς ότι δεν ήταν έργο βιαστικών ούτε ανήσυχων κλεφτών το να τοποθετήσουν χωριστά εκείνα και χωριστά τούτο τυ­λιγμένο. Κι από εδώ λοιπόν αποδεικνύεται απίθανη η κλοπή. Άλλωστε και οι ίδιοι οι Εβραίοι τα σκέφθηκαν όλα αυτά και γι’ αυτό έδωσαν χρήματα στους φρουρούς λέγοντας: «Πείτε σεις πως τον έκλεψαν, κι εμείς θα τα κανονίσουμε με τον ηγεμόνα».
Υποστηρίζοντας ότι οι μαθηταί τον έκλεψαν επικυ­ρώνουν και μ’ αυτό πάλι την Ανάσταση, γιατί έτσι ομολογούν πάντως ότι το σώμα δεν ήταν εκεί. Όταν όμως αυ­τοί οι ίδιοι βεβαιώνουν ότι το σώμα δεν ήταν εκεί, ενώ από την άλλη μεριά η κλοπή αποδεικνύεται ψευδής και απίθανη από τη σχολαστική φρούρηση και τις σφραγί­δες του τάφου και τα οθόνια και το σουδάριο και τη δει­λία των μαθητών, αναμφισβήτητα προβάλλει και από τα δικά τους τα λόγια η απόδειξη της Αναστάσεως.

Επί πλέον: Πίστευαν ότι θα πεθάνει μεν, αλλά θ’ αναστηθεί κι όμως υπέφεραν τόσο. Αν δεν τον έβλε­παν Αναστημένο, πως δεν θα εξαφανίζονταν και δεν θα ζητούσαν ν’ ανοίξει η γη να τους καταπιεί απ’ την απελπισία τους για την απάτη κι απ’ τη φρίκη για τα επερχόμενα; Θ’ αντιμετώπιζαν τώρα την κατακραυγή για την αδιαντροπιά τους. Τι θα είχαν να πουν; Το πάθος το ήξερε όλος ο κόσμος: Τον κρέμασαν σε ψηλό ικρίωμα, ήταν μέρα μεσημέρι, μέσα στην πρωτεύουσα και στην πιο μεγάλη γιορτή που κανένας δεν ήταν δυνατό ν’ απουσιάζει.
Την Ανάσταση όμως δεν την είδε κανείς απ’ τους άλ­λους. Κι αυτό δεν ήταν μικρό εμπόδιο για να τους πεί­σουν. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να βεβαιώσουν στεριά και θάλασσα για την Ανάσταση; Και γιατί, πες μου, αφού σώνει και καλά ήθελαν να το κάνουν αυτό, δεν εγκατέλειπαν την Ιουδαία αμέσως, να πάνε στις ξένες χώρες; Αλλά δεν θαυμάζεις ότι έπεισαν πολλούς και μέσα στην Ιουδαία;
Είχαν την τόλμη να παρουσιάσουν τα τεκμήρια της Αναστάσεως στους ίδιους τους φονείς, σ’ εκείνους που τον σταύρωσαν και τον έθαψαν, στην ίδια την πόλη όπου αποτολμήθηκε το φοβερό κακούργημα. Ώστε και όλοι οι έξω ν’ αποστομωθούν. Γιατί όταν οι «σταυρώσαντες» γίνονται «πιστεύσαντες», τότε και η παρανομία της σταυρώσεως βεβαιώνεται και λάμπει η απόδειξη της Αναστάσεως.
Για να ελκύονται όμως τα πλήθη σημαίνει πως οι μαθηταί έκαναν θαύματα. Αν όμως δεν αναστήθηκε και μένει νεκρός, πώς οι απόστολοι θαυματουργούσαν στο όνομα του; Πως πάλι, αν δεν έκαναν θαύματα, έπειθαν; Και αν μεν έκαναν -και βεβαίως έκαναν- είχαν Θεού δύ­ναμη. Αν όμως δεν έκαναν και εν τούτοις κυριαρχούσαν παντού, θα ήταν ακόμη πιο αξιοθαύμαστο, θα ήταν το μέγιστο θαύμα, αν χωρίς θαύματα διέσχιζαν και κυ­ρίευαν την οικουμένη δώδεκα φτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι.
Ασφαλώς ούτε με τα πλούτη ούτε με τη σοφία τους επεκράτησαν οι ψαράδες. Ώστε και χωρίς να θέλουν κηρύττουν ότι μέσα τους ενεργούσε η θεία δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί είναι τελείως αδύνατο ανθρώπινη δύναμη να κατορθώσει ποτέ τέτοια εκπληκτικά πράγμα­τα.
Προσέξτε με πολύ εδώ, γιατί αυτά είναι αναμφισβή­τητες αποδείξεις της Αναστάσεως. Γι’ αυτό και θα επα­ναλάβω: Αν δεν αναστήθηκε, πώς έγιναν αργότερα στο όνομά του μεγαλύτερα θαύματα; Κανείς βέβαια δεν κάνει μετά τον θάνατό του μεγαλύτερα θαύματα απ’ όσα όταν ζούσε. Ενώ εδώ μετά τον θάνατο του Χριστού γί­νονται θαύματα μεγαλύτερα και κατά τον τρόπο και κατά τη φύση: Κατά τη φύση ήταν μεγαλύτερα, γιατί ποτέ η σκιά του Χριστού δεν θαυματούργησε. Ενώ οι σκιές των αποστόλων έκαναν πολλά θαύματα. Κατά τον τρόπο πάλι ήταν μεγαλύτερα, επειδή τότε μεν ο ίδιος ο Κύριος πρό­σταζε και θαυματουργούσε. Μετά τη Σταύρωση όμως και την Ανάστασή του οι δούλοι του επικαλούμενοι απλώς το σεβάσμιο και άγιο όνομά του μεγαλύτερα και εκπληκτικώτερα επιτελούσαν. Έτσι δοξαζόταν κι ακτι­νοβολούσε πιο πολύ η δύναμή του.
Γι’ αυτό οι άγιοι Πατέρες όρισαν να διαβάζονται αμέ­σως μετά τον σταυρό και την Ανάστασή του, οι «Πρά­ξεις» που περιγράφουν τα θαύματα των αποστόλων και κατ’ εξοχήν επικυρώνουν την Ανάσταση, για να έχουμε σαφή και αναμφισβήτητη της Αναστάσεως την απόδει­ξη: Δεν τον είδες Αναστάντα με τα μάτια του σώματος; Αλλά τον βλέπεις με τα μάτια της πίστεως. Δεν τον εί­δες με τα «όμματα» τούτα; Θα τον δεις με τα θαύματα εκείνα. Των θαυμάτων η επίδειξη σε χειραγωγεί στης Αναστάσεως την απόδειξη.
Θέλεις όμως να δεις και τώρα θαύματα; Θα σου δεί­ξω. Και μάλιστα πιο μεγάλα απ’ τα προηγούμενα: Όχι ένα νεκρό ν’ ανασταίνεται, όχι ένα τυφλό να ξαναβλέπει, αλλά τη γη ολόκληρη να εγκαταλείπει το σκοτάδι της πλάνης.
Μεγίστη απόδειξη της Αναστάσεως είναι ότι ο Εσφαγμένος Χριστός έδειξε μετά τον θάνατο τόση δύ­ναμη, ώστε έπεισε τους ζωντανούς να περιφρονήσουν και πατρίδα και σπίτι και φίλους και συγγενείς και την ίδια τη ζωή τους για χάρη του και να προτιμήσουν μαστι­γώσεις και κίνδυνους και θάνατο. Αυτά δεν είναι κατορ­θώματα νεκρού κλεισμένου στον τάφο, αλλά αναστημέ­νου και ζωντανού.
Πρόσεξε παρακαλώ· Οι απόστολοι, όταν μεν ζούσε ο Διδάσκαλος από τον φόβο τους τον πρόδωσαν κι εξα­φανίσθηκαν όλοι. Ο Πέτρος μάλιστα τον αρνήθηκε με όρκο τρεις φορές. Όταν όμως πέθανε ο Χριστός, αυτός που τον αρνήθηκε τρεις φορές και πανικοβλήθηκε μπροστά σε μιαν υπηρετριούλα, τόσο απότομα άλλαξε, ώστε ν’ αψηφήσει ολόκληρο λαό και μέσ’ στη μέση του Ιουδαϊκού όχλου να διακηρύξει ότι ο σταυρωθείς και ταφείς αναστήθηκε εκ νεκρών την τρίτη ήμερα και ότι ανέβηκε στα ουράνια. Και τα κήρυξε όλα αυτά χωρίς να υπολογίσει τη φοβερή μανία των εχθρών και τις συνέ­πειες.
Πού βρήκε αυτό το θάρρος; Πού αλλού παρά στην Ανάσταση. Τον είδε και συνομίλησε μαζί του και άκουσε για τα μέλλοντα αγαθά, κι έτσι έλαβε δύναμη να πεθάνει γι’ Αυτόν και να σταυρωθεί με την κεφαλή προς τα κάτω.
Το εξόχως σπουδαίο είναι ότι όχι μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος και οι λοιποί απόστολοι, αλλά και ο Ιγνάτιος, που ούτε καν τον είδε ούτε απόλαυσε τη συντροφιά του, έδειξε τόση προθυμία για χάρη του, ώστε γι’ Αυτόν πρό­σφερε θυσία τη ζωή του.
Και μόνο ο Ιγνάτιος και οι απόστολοι; Και γυναίκες καταφρονούν τον θάνατο, που, πριν αναστηθεί ο Χρι­στός, ήταν φοβερός και φρικώδης ακόμη και σε άνδρες και μάλιστα αγίους.
Ποιος τους έπεισε όλους αυτούς να περιφρονήσουν την παρούσα ζωή; Φυσικά δεν είναι κατόρθωμα ανθρώ­πινης δυνάμεως να πεισθούν τόσες μυριάδες, όχι μόνο ανδρών, αλλά και γυναικών και παρθένων και μικρών παιδιών, να πεισθούν να θυσιάσουν την παρούσα ζωή, να τα βάλουν με θηρία, να περιγελάσουν τη φωτιά, να κατα­πατήσουν κάθε είδος τιμωρίας και να σπεύσουν προς τη μέλλουσα ζωή!
Και ποιος, παρακαλώ, τα κατόρθωσε όλ’ αυτά; Ο νε­κρός; Αλλά τόσοι νεκροί υπήρξαν και κανένας δεν έκα­νε τέτοια πράγματα. Μήπως ήταν μάγος και αγύρτης; Πλήθος μάγοι και αγύρτες και πλάνοι πέρασαν, αλλά ξε­χάστηκαν όλοι, χωρίς ν’ αφήσουν το παραμικρό ίχνος· μαζί με τη ζωή τους έσβησαν κι οι μαγγανείες τους. Η φήμη όμως κι η δόξα κι οι πιστοί του Χριστού κάθε μέρα αυξάνουν κι απλώνονται σ’ όλη την οικουμένη.

Οι άπιστοι φρίττουν κι οι πιστοί διακηρύττουν:

Χριστός ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

«Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των  αιώνων.  Αμήν».

1) Τις σχετικές πληροφορίες αντλούμε από τον περίφημο Ιουδαίο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ που ανέφερε τα εξής στο Μ. Συνέδριο του Ισ­ραήλ: «Τον τελευταίο καιρό εμφανίσθηκε ο Θευδάς που ισχυριζόταν ότι είναι κάποιος μεγάλος και του προσκολλήθηκαν περίπου τετρακό­σιοι άνδρες. Αλλά φονεύθηκε εκείνος και όλοι οι οπαδοί του διαλύθη­καν και εξαφανίσθηκαν. Μετά από αυτόν παρουσιάσθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος… και παρέσυρε αρκετό λαό πίσω του. Χάθηκε κι εκείνος, και όσοι τον πίστευαν διασκορπίσθηκαν» (Πράξ. 5, 36-37).

2) Εννοεί τον Απ. Θωμά, πρβλ. Ιωάν. 11, 16.75 σκέψεις σχετικά με το “Επί τη Αναστάσει λόγος …

 1. Τα ευαγγέλια δεν είναι ιστορία ,αλλά δογματικά βιβλία!! Γράφτηκαν για να πείσουν τις μάζες των αγράμματων φτωχών(γιατί ο χριστιανισμός στους φτωχούς και παρίες στηρίχτηκε μέχρι να «ριζώσει»,άσχετο αν μετά έγινε το δόγμα των πλουσίων). Μετά τον Διαφωτισμό άλλαξαν πολλά. Το απόφθεγμα του Ιουλιανού :ΔΙΑΒΑΣΑ-ΚΑΤΑΛΑΒΑ-ΑΡΝΗΘΗΚΑ είναι πάλι επίκαιρο όσο ποτέ!!!

  Μου αρέσει!

  1. Θανάση τρεις ερωτήσεις ξεκαθαρίσματος :

   1.Μπορεί ένα βιβλίο να είναι δογματικό και να μην είναι ιστορικό; Τί θα πει δηλαδή δογματικό ; (προφανώς σχετικά με τα ευαγγέλια.Όχι με άλλα βιβλία που δεν έχουν ιστορικά στοιχεία μέσα)
   2.Ποιό το διαφορετικό κίνητρο για να γράψει τα γεγονότα κάποιος (που μπορείς να τον αποκαλέσεις και ιστορικό αν θες), κι ένας ευαγγελιστής (που επίσης κατά τη γνώμη μου μπορείς να τον αποκαλέσεις ιστορικό, άσχετο αν στην προκειμένη περίπτωση έχει επικρατήσει αυτός ο χαρακτηρισμός) ;
   3.Με ιστορική τεκμηρίωση απόδειξέ μου τη θέση σου ότι τα ευαγγέλια γράφτηκαν για να πείσουν τις μάζες και ότι δεν είναι πραγματικές ιστορίες. Γιατί μπορεί αυτό να είναι μια άποψη αλλά άνευ αποδείξεως δεν αποτελεί ιστορικό γεγονός.

   Καλό το απόφθεγμα του Ιουλιανού αλλά αυτό το «κατάλαβα», είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σχετικό !

   Μου αρέσει!

  2. Χριστός Ανέστη!!!

   Christ is Risen!
   Christus ist auferstanden!
   Kristus het opgestaan!
   Christus resurrexit!
   Le Christ est ressuscité!
   Cristo è risorto!
   Hristos a înviat!
   Христос Воскрес!
   Chrystus Zmartwychwstał!
   Harisutosu fukkatsu!
   Luganda Kristo Ajukkide!
   al-Masī qām!

   Δεν το ξέρω πώς το λένε στην γλώσσα της αθείας…………

   Μου αρέσει!

   1. Γειά σου φίλε μου…Με το καλό να απολυθείς και να γίνεις ένας χρήσιμος πολίτης. Να θυμάσαι ότι αυτά σου τα έγραψε ένα πρώην πνευματικά βιασμένος άνθρωπος (δια του νηπιοβαπτισμού και της υποχρεωτικής κατήχησης) και νυν ελεύθερα σκεπτόμενος πολίτης που πλησιάζει την έβδομη δεκαετία της ζωής του. Να είσαι καλά και να λες πάντα αυτό που πιστεύεις….

    Μου αρέσει!

 2. Aν δεν σε πείθουν καλά κάνεις και τα αρνείσαι. Σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε.

  Τα παραπάνω αποσπάσματα δεν ανήκουν στο ευαγγέλιο, αλλά στη γραμματεία του 5ου μ.Χ. και μάλιστα σε ένα από τα πιο δυνατά μυαλά της εποχής τον Ιωάννη το Χρυσόστομο.(βλ Patrologia Graeca του Minge, τόμος 47-63).

  Μου αρέσει!

 3. Aν τα ευαγγέλια ήσαν ιστορία δεν θα ανασκευάζοντο στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Είναι γνωστό ότι εκεί αναθεωρήθηκαν- ξαναγράφτηκαν με εντολή του Κωνσταντίνου ο οποίος ήταν πρόεδρος της συνόδου,και μοιράστηκαν στην επικράτεια της αυτοκρατορίας κατά πενηντάδες.(σαν δημόσιο έγγραφο περίπου) Φυσικά τα διάβαζαν μόνο όσοι ήσαν εγγράμματοι δηλαδή πολύ λίγοι.(οι αγράμματοι τα άκουγαν από τους αναγνώστες και ότι δεν καταλάβαιναν τους το εξηγούσαν κατά το δογματικό δοκούν!!) Τα ευαγγέλια γράφτηκαν από μεσιανικούς οπαδούς και με σπόνσορα την παντοδύναμη αυτοκρατορία «διαφημίστηκαν» καταλλήλως από την οργάνωση της εκκλησίας. Αντιθέτως κάθε αντίρηση Ελλήνων ή Εθνικών συγγραφέων εκτός των Ελλήνων κάηκε στην πυρά!!!!Επειδή οι μορφωμένοι ήσαν ελάχιστοι με το λέγε-λέγε των ρασοφόρων «έχτισαν» την «θρησκευτική αυτοκρατορία» του ψεύδους και της ιστορικής διαστρεύλωσης,της δεισιδαιμονίας και του φόβου!!Κατέστρεψαν τα αρχεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στα οποία υπήρχε η ιστορική αλήθεια (ο Ιουλιανός γι’ αυτό διάβασε και κατάλαβε) και άφησαν τις μάζες στο έλεος της παραπλάνησης και της θρησκευτικής ποδηγέτησης καταργώντας δια της βίας κάθε άλλη θρησκεία ή αίρεση της χριστιανικής θρησκείας από τις πάμπολλες που είχαν ξεφυτρώσει.Ο δρόμος της έρευνας και της φιλοσοφικής αναζήτησης είναι δύσκολος και ανηφορικός. Ο δρόμος της δογματικά μασημένης τροφής εύκολος και δρομολογημένος!!!!

  Μου αρέσει!

  1. Από πού να τα διαβάσει κανείς αυτά;
   Τι επάγγελμα κάνετε;

   Εγώ ήξερα ότι τα ευαγγέλια από τους ιστορικούς, με τα κριτήρια που βάζουν, θεωρουνται ιστορικά.
   αλλά δεν είμαι ιστορικός, (μαθηματικός είμαι) δεν ξέρω

   συμφωνώ για τη μασημένη τροφή, και ότι για αυτό το λόγο καταλαβαίνουμε λάθος πολλά πράγματα.

   ξέρω επίσης ότι έχουν γίνει και άσχημα πράγματα από χριστιανούς

   πιστεύω επιπλέον ότι μια χαρά μπορεί καποιος να εκμεταλλευτεί την πίστη του λαού προς ώφελός του

   Αλλά την καινή διαθήκη τη διάβασα και διαφωνώ μαζί σας σίγουρα στό εξής: δεν μου φάνηκε να περιέχει φόβο και δεισιδαιμονία, κάθε άλλο μάλιστα, θα έλεγα ότι γενικά είναι χαρμόσυνο βιβλίο (ειδικά το κατα Ιωάννην και οι επιστολές του Ιωάννου!!).

   Μου αρέσει!

 4. Χριστός Ανέστη! Χαρά σ’ όλο τον κόσμο.

  Καλησπέρα φίλε Θανάση, αν μου επιτρέπεις.
  Ωραία άρα τελικά η Ανάσταση είναι δημιούργημα της Ά Οικουμενικής Συνόδου; Δηλαδή; Μέχρι τότε όσα είχαν γραφτεί και αυτά που πίστευε ο κόσμος ήταν απλώς ότι υπήρξε ένας άνθρωπος όπου δίδαξε κάποιες ωραίες αρχές; Κατά την Ά Οικ. Συν. επιλέχτηκαν απλώς κείμενα ή και δέχθηκαν επεξεργασία τα ήδη υπάρχοντα και γράφτηκαν και καινούργια; Σε τι διαφωνείς; Γιατί γενικά μπορεί ο καθένας να λέει, ότι έχει διαβάσει και ότι πιστεύει! Το παραπάνω κείμενο το διάβασες; Που διαφωνείς;
  Λοιπόν περιμένω απάντηση σου είτε εδώ είτε στο e-mail αλλά επειδή ούτε καν δεν σε γνωρίζω και δεν μου αρέσει να γνωρίζομαι με κάποιον μεσα απο διαφωνία ειδικά όταν είναι θέμα πίστεως (δύσκολα καταλήγει κάπου και συνήθως φορτίζεται συναισθηματικά), σου προτείνω να πλησιάσουμε με αυτά τα θέματα που δεν έχουν μέσα πίστη και σίγουρα θα έχουμε πολύ καιρό να τα συζητάμε.
  Καλησπέρα σου και καλά να είσαι (επειδή απ ότι φαντάζομαι δεν δέχεσαι την Ανάσταση)
  Χριστός Ανέστη ( επειδή είναι ότι πιο χαρούμενο έχω να πώ, για μένα)

  Μου αρέσει!

 5. Και ο Άδωνης αναστενόταν κάθε Άνοιξη στο Μιθραϊσμό. Και ο Απολλώνιος ο Τυανεύς λέγεται ότι αναστήθηκε. Όμως αυτοί έσβησαν από την πίστη των κοινών θνητών και απέμεινε ο Ιησούς !!!Δεν σε προβληματίζει αυτό; Αλλά ας το πάρουμε αλλιώς. Ο Χριστός «Ο τον θάνατον καταργήσας και τον διάβολον καταπατήσας» όπως λένε στις κηδείες των Ορθοδόξων χριστιανών!!Πότε φίλε μου καταργήθηκε ο θάνατος;Για την καταπάτηση του διαβόλου δεν αναφέρομαι καθόλου διότι αυτό το όνομα δεν μου λέει τίποτα παρά μόνο ότι κάθε θρησκεία ΠΡΕΠΕΙ να έχει έναν …»μπαμπούλα» να τρομοκρατεί τους πιστούς και αφελείς.(τον έχουν και Εβραίο και Μουσουλμάνοι) Πότε λοιπόν καταργήθηκε ο θάνατος; Γνωρίζεις ότι τους πρώτους μ. Χ. χρόνους οι πιστοί περίμεναν την ανάσταση των προσφιλών τους προσώπων και γι’ αυτό τους εξασφάλιζαν στις κατακόμβες!!!!Ω πόση αφέλεια και πόσος εμπαιγμός!!!!Αιώνες τώρα οι δύο πολυπληθείς θρησκείες (χριστιανισμός και μωαμεθανισμός) έχουν καταφέρει και ξεγελούν αμέτρητες γενιές ανθρώπων, πως υπάρχει μια άλλη ζωή που θα είναι πιο …ευχάριστη!!!Όχι φίλε μου. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω αλλά δεν με πείθεις ούτε για την ανάσταση του Ιησού αλλά ούτε για την μελλοντική ανάσταση των ανθρώπων.Και ίσως να είμαστε καλύτεροι αν δεν πιστεύαμε σε αυτές τις δοξασίες, που τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν την ανθρωπότητα να ζήσει….εν ειρήνη!!!!

  Μου αρέσει!

 6. Εντάξει φίλε μου, τι να κάνω, απ ότι φαίνεται όχι μόνο δεν σε έπεισα αλλά σε εξόργισα. Όπως νομιζεις, δεν θέλω να σε πείσω για τίποτα απλώς σε ρώτησα κάποια πράγματα. Γνώριζε ότι για το κάθε θέμα που με ρώτησε υπάρχει κάτι στον αντίποδα αλλά σε παρακαλώ μην θεωρείς ότι θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε αυτό το θέμα εδώ μέσα… είμαι 8 μήνες στο στρατό έχω κάνει άπειρες συζητήσεις και πάλι τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο μέσα απο εδώ. Συμφωνείς;
  Πάντως σε ευχαρστούμε που τουλάχιστον είπες την άποψή σου΄και που ξέρεις, ίσως να βοηθηθεί ο κόσμος να ψάξει κάποια πράγματα περισσότερο. Γειά σου ρε Θανάσση και καλά να είσαι. Ελπίζω να γνωριστούμε απο κοντά και νομίζω θα μας δωθεί ο χρόνος να πούμε πολλά. Πάντως εγώ σου δηλώνω αν και πιστεύσας, έχω θέληση να κάνώ κάτι όμορφο, νομίζω και τα υπόλοιπα παιδιά! Εαν θες βοήθησε.
  Χαίρε και συγγνώμη.

  Μου αρέσει!

 7. Είπε ο μακάριος Επιφάνιος: «Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους θείους νόμους είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας».
  Μέγα Γεροντικόν

  Μου αρέσει!

 8. θανάση αν είδες το βίντεο με το άγιο φως, το είχα τραβήξει εγώ!
  Μπορείς να δεις πολλά θαυμαστά στην ορθοδοξία τα οποία τα αναγνωρίζουν και οι άλλες θρησκίες!
  Μπορείς να προβληματιστείς πραγματικά με την θεία κοινωνία!
  Με το Άγιο Φως!
  Με τον Αγιασμό!
  Με τον ιορδάνη που γυρνά τα νερά του πίσω κάθε χρόνο!
  Με το πρόσφορο που φτιάχνουν οι γιαγιάδες μονο ακουμπόντας τα άνθη που πήραν απο την εκκλησία την ημέρα του Σταυρού!
  και με μύρια άλλα!
  Το πιο θαυμαστό για μένα είναι ότι ενώ τα ζείς όλα αυτά, ενώ τα βλέπεις και τα συζητάς, ενώ τα γεύεσαι και τα σηλογίζεσαι, ταυτόχρονα είσαι τόσο ελεύθερος να τα αμφισβητήσεις! Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα!
  Γιατί πίστη είναι ελευθερία, είναι βούληση καρδιάς και όχι λογική, γιατί είναι επανάσταση πνεύματος και όχι υποταγή!
  Θα συμφωνίσω με μπλεγμένο!
  Έχουμε τόσα πολλά στα οποία συμφωνούμε που δεν χρειάζεται να διαφονούμε!
  Ας συμφωνίσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο!
  Άλλοι τον καίνε χωρίς όμως να έχουν την δύναμη τον ξαναχτίσουν!
  Εδώ τα παιδιά θέλουν απλά να χτύσουν ένα κόσμο καλύτερο απο αυτόν που ζούμε, όχι να τον καταργήσουμε αυτόν! Αν συμφωνείς ένωσε την δύναμή σου!
  Όσο για το πως γράφτηκαν τα ευαγγέλια, αναζήτησε βιβλιογραφία ερευνητών γιατί αυτά που λες αν μήτη άλλο έχουν κάποια ερευνητικά κενά! Αν δεν ενδιαφέρεσαι ίσως μπορώ να σου προτείνω ένα που έχω στο μυαλό μου. (Εισαγωγή στην καινή διαθήκη, νομίζω του Στυλιανού Παπαδόπουλου αν δεν το βρείς έτσι πες μου να το ψάξω)

  Μου αρέσει!

 9. Το βίντεο στο ανέφερα γιατί καλό είναι να ερευνάς και όχι να συμφωνείς με απόψεις ατόμων ή συγκραφέων.
  Για κάτι παρόμοιο είχα κατεβεί τότε εκει!
  Κάποτε μου είπε ο Στέφανος Στεφάνου (ο γνωστός Κουμουνιστής), μη πιστεύεις αν δεν ερευνήσεις εσύ με τις δικές σου αισθήσεις!
  Ερεύνησε και τότε αυτά που λες θα έχουν μεγαλύτερη αξία!

  Μου αρέσει!

 10. Ερευνώ από το 1984! Και εκείνο που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το εξής: Γιατί την ελευθεριά επιλογής θρησκείας δεν την επέτρεψαν μετά την επικράτηση του χριστιανισμού στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ,αλλά την επέβαλαν δια πυρός και σιδήρου; Το ξέρεις ότι το 1953 αν δεν πήγαινες τα απογεύματα στο κατηχητικό σχολείο της ενορίας σου ,ο θεολόγος που σου δίδασκε τα θρησκευτικά σου «έκοβε» 4 βαθμούς; Το ξέρεις ότι η άρνηση να πεις την προσευχή στο γεύμα ή στο δείπνο στο στρατό ,ετιμωρείτο με 5 μέρες φυλακή;Το ξέρεις ότι η πολιτική εξουσία έδιωξε μετά την προσάρτηση του νησιού, τους μουσουλμάνους Κρήτες εκτός νησιού παρ’ όλο ότι ήσαν και είναι Έλληνες απλώς και μόνο επειδή δεν ήσαν ορθόδοξοι; Το ξέρεις ότι αν δεν δηλώσεις χριστιανός ορθόδοξος δεν συμμετέχεις στα οικονομικά βοηθήματα των πολυτέκνων; Μήπως γνωρίζεις την Κυριακή της Ορθοδοξίας τι «σούρνουν» τα …τροπάρια στην ..θεία λειτουργία εναντίων των …μισαρών Ελλήνων; Μα τι σόϊ έρευνα κάνεις εσύ; Και τι εννοείς έρευνα; Την αποδοχή όλων αυτών των μυθευμάτων; Το προσκύνημα στο θρησκευτικό κατεστημένο που θησαυρίζει θησαυρούς επί της Γης σε αντίθεση με την εντολή του Ιησού; Στην ηλικία μου άλλοι πάνε για …ψυχή!!!Εγώ προτίμησα να ξεπεράσω την….αντιμισθία και να ξεσκεπάσω όσο δύναμαι την πλεκτάνη και την μυθολογία.Καλό βράδυ…

  Μου αρέσει!

  1. «σε αντίθεση με την εντολή του Ιησού»
   Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα!

   Άλλο η αλήθινή πίστη και η αναζήτησή της, και άλλο το τι έκαναν οι διάφοροι πολιτικοί, αυτοκράτορες, καθηγητές κλπ για δικούς τους λόγους, στο όνομα της πίστης υποτίθεται!

   Το να αποδέχεσαι το ένα δε σημαίνει ότι αποδέχεσαι και το άλλο! και το αντίστροφο…

   Μου αρέσει!

  2. Ρε Θανάση!
   Αν σε ενδιαφέρει κάτι το ψάχνεις!
   Γράφεις κάποια πράγματα για τα ευαγγέλια, αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι το ψάχνεις! Το βιβλίο που σου έλεγα είναι του καραβιδόπουλου.
   Κατ εμέ ξεκίνα την έρευνά σου απο την θεία πλευρά και όχι απο την ανθρώπινη, κατα πόσο υπάρχει και κατα πόσο εμπεριέχεται και μέσα στην ανθρώπινη.
   Δεν είναι τυχαίο ότι την πρώτη βδομάδα μετά το πάσχα γιωρτάζουμε τον άπιστο Θωμα! Τον γιωρτάζουμε γιατι είχε την γνήσια αμφισβήτηση!
   Τώρα για τα υπόλοιπα είναι και δευτερευουσας σημασίας καθώς και αν τα ανοίξουμε θα μπορούσαμε να μιλάμε ατελείωτα και είναι δύσκολο με τα μάτια αυτής της εποχής να κρίνουμε τις προηγούμενες!

   Μου αρέσει!

 11. Για να σπάσουμε λίγο το μονότονο θέμα θα σας αφιερώσω ένα ποίημα που έγραψα πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν και εγώ φανταράκι.

  Ο ΣΚΟΠΟΣ

  Άδεια κι’ απόψε τούτ΄η βραδυά
  καθώς μονάχος φυλάω σκοπιά
  και μεσ’ τη χλαίνη μου την κουμπωμένη
  δίνω τη μάχη με τον βοριά!

  Τ’άψυχ’ ατσάλι βαστώ στο χέρι
  για τον εχθρό μου που δεν γνωρίζω
  και μεσ’ τη νύχτα την παγωμένη
  γραφιά-λοχία όλους τους βρίζω!

  Μ’ έχουμε στήσει για να φυλάω
  πατρίδα,σπίτι,τιμή και ..άλλα,
  π’ άλλοι αγύρτες χωρίς ντροπή
  πουλάν ξανδιάντροπα σαν τον ληστή!

  Μα ‘γω είμαι μόνο απλός φαντάρος
  κι’ αν δεν φυλάξω σκοπιά σωστή,
  θάρθ’ η περίπολος και ορεξάτη
  θα με φορτώσει με φυλακή!

  Κουράγιο φίλε,πέντε σου μείναν
  κι’ όταν πολίτης πίσω γυρίσεις,
  τούτη σκοπιά θα νοσταλγήσεις
  με τα παράλογα που θ’ αντικρύσεις!!

  Με το καλό το απολυτήριο παιδιά…

  Μου αρέσει!

 12. Κατ’ αρχάς γνώριζε πως μαθητής του Χριστού με το όνομα Θωμάς δεν υπάρχει. Η λέξη Θωμά είναι περάφραση της εβραϊκής λέξης «ταομά» που θα πει δίδυμος Το πραγματικό του όνομα είναι Ιούδας (Ιωάν. ιδ-22).
  Αδογμάτιστοι ερευνητές υποστηρίζουν πως ήταν δίδυμος αδελφός του Ιησού και έφερε το όνομα του φυσικού πατέρα τους Ιούδα του Γαυλωνίτη!!!! Το επεισόδιο της απιστίας του Θωμά απλώς καλύπτει κάποια αλήθεια.(ίσως η ομοιότητά του με τον Ιησού να χρησιμοποιήθηκε δεόντως!)Τα βιβλία λέει ο Ουμπέρτο Εκο δεν γράφτηκαν για να τα πιστεύουμε αλλά για να τα ερευνούμε. Κάθε βιβλίο που γράφεται έχει έναν προορισμό. Αν δεν τον αντιληφθείς έχεις χάσει το δρόμο σου και κάποιοι άλλοι βγαίνουν κερδισμένοι…

  Μου αρέσει!

  1. μη μήνεις όμως στα βιβλία!
   Λές ότι δεν υπάρχει!
   Πολύ ωράια.
   Εκείνος λέει οτι ζει ακόμα.
   Αμφισβήτησέτον! Φώναξέ του! Προκάλεσέ τον!
   Αλλά άνοιξε τα αυτία σου να τον ακούσεις μετά μήπως και έχει κάτι να σου πει!
   Πέρνα απο την θεωριτική προσέγγυση του θέματος στην πρακτική!
   Πήγαινε αν θες στο Αγιο Φώς! Πήγαινε στο Νοσοκομείο του Λυμοδών να δεις πως κοινωνούν υγιείς και άρρωστοι όλοι απο το ίδιο κουτάλι…
   Πέρνα στο εκτελεστηκό κομμάτι της έρευνας γιατί για όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να μιλάμε για μήνες! Δεν σου απαντώ γιατί δεν έχει σημασία οι διαφορετικές προσεγγήσεις αν δεν κάνουμε μόνοι μας ενδοσκόπιση στο θέμα και αυτή την φορά ο μεγεθυτικός φακός θα πρέπει να φύγει για λίγο απο το βιβλίο!
   Χαίρε!

   Μου αρέσει!

 13. Αυτά που σου έγραψα είναι πραγματικότητα που ξεπερνά την φαντασία!!!!!Αν ενδιαφερθείς να μάθεις θα ανακαλύψεις σημεία και τέρατα. Αν όχι θα βαδίσεις την πεπατημένη που ακολουθούν εκατομύρια άνθρωποι εδώ και πολλούς αιώνες
  Η επιλογή δική σου. Εγώ δεν έχω συμφέροντα να πείσω κανέναν. Δεν «τα πέρνω» από κανένα,δεν ανήκω πουθενά.Η συνομιλία τελειώνει εδώ . Hasta la vista…

  Μου αρέσει!

 14. Ακου και μενα τωρα… ΣΤΑΜΑΤΑ να διαβαζεις Τρικα… σου κανει κακό…. Θα παθεις οτι επαθε ο Σαουλ τοτε…. το γραφω για το δικο σου καλο… ουτε και εγω εχω συμφερον…. ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΠΛΑΝΗ!!!!!

  Μου αρέσει!

 15. Θυμάμαι μία συνάδελφο που μου λέει!
  Θέλω να σου πω κάτι συγκλονιστικό αλλά δεν ξέρω πως θα το πάρεις!!
  Τι είναι τις λέω;
  Ξέρεις ανάσταση δεν έγινε ποτέ!
  Αλλα μην σταματήσεις να πιστεύεις γιατί κατα τα άλλα η θρηστία σου (εκείνη παγανίστρια) είναι καταπληκτική!
  Οκ της λέω, μην ανησυχείς! Το αντέχει το στομάχι μου!
  Την άλλη μέρα της πηγαίνω το κείμενο αυτό και της λέω διάβασέ το και γράψε μου μετά γιατί δεν υπάρχει ανάσταση στο μπλοκ σου.
  Περνώ μετά απο μισή ώρα!
  Ήταν εξαγριομένη, είχε σκήση το μπλόκ και μου πέταξε το κείμενο στα μούτρα!
  Αφού περάσαν μέρες την ρώτησα τι είχε βρει στραβό σε αυτό το κείμενο και μου λέει!
  Ήταν λάθος το ήφος που έχει γραφτεί!

  Μετά πέρνει το όπλο σου και….

  Μου αρέσει!

 16. Αγαπητε φίλε Θανάση καμια συνομιλία δεν τελείώνει εδω! Απο την στιγμη που ξεκινησες την κουβεντα να ξέρεις οτι δεν θα παει τιποτα χαμένο! Ηρθες σε ενα τρελο τρελο μπλόγκ!!! Ηρθες ως αμφησβητητής..δεν ξέρεις καν πως θα φύγεις! Μου εκανε εντυπωση η επιμονη σου και η απολυτοτητα σου σε θέματα τοσο μα τόσο σπουδαια! Ερενυνας την ζωη μου ολάκερη! Γεννηθηκα το 1984… Απο μας θα γλυτώσεις! Ο Χριστος μας θελει παντας εις επίγνωσην αληθείας ελθείν! Ετσι και γω με τον ποιο απλό και αφελή τρόπο προσεθεσα στα υπερ υγεια που δινω στον παπουλη σε κάθε λειτουργία και το δικό σου όνομα, πειράζει? Τα άλλα τα αφηνου στην Θεια Χάρη!

  Μου αρέσει!

 17. Ζητώ συγνώμη ρε παιδιά….Νόμιζα ότι διάβασα ένα blog προβληματισμένων όπως εγώ ..Αλλά εσείς μου θυμίζεται την …χριστιανική ένωση!!!!Στο δρόμο σας λοιπόν και εγώ στον δικό μου. Αν νομίζεται ότι εσείς τα παιδιά μου θα μου αλλάξετε άποψη κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό σας. Το εαυτό μας είναι δύσκολο να τον αλλάξουμε, τον διπλανό μας δύσκολο εις την νιοστήν!!!!

  Μου αρέσει!

 18. Χριστός Ανέστη…Μόλις διάβασα τα σχόλιά όλων σας για το συγκεκριμένο θέμα καθώς τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία.Λοιπον κ. Παπασημακόπουλε από τα γραφόμενα σας έχω κάποιες ενστάσεις..Κατ’ αρχάς χρησιμοποιήσατε λόγια του αυτοκράτορα Ιουλιανού,για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά λοιπόν.Σίγουρα θα γνωρίζετε πως το έργο του έχει διχάσει τους ιστορικούς,η ιστορική μνεία τον έχει κατατάξει ως μια ιδιόμορφη προσωπικότητα.Το στρατιωτικό και πολιτικό έργο του καθως και η οικονομική πολιτική και τη βελτίωση της διοίκησης του κράτους που επιχείρησε χαρακτηρίζονται ως προσπάθειές σοβαρές και αξιόλογες.Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία για την εποχή που έζησε ειναι η θρησκευτική του πολιτική .Αρκετοί «έγκριτοι» ιστορικοί λοιπόν την χαρακτηρίζουν ως «ανεδαφική» Χαρακτηρισμός πού είναι ορθός σε μεγάλο βαθμό!Το εγχείρημα του είναι προϊόν σκοπιμοτήτων αυτο που η ιστορικός καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου ονομάζει «ιδιόμορφον θεολογίαν». Κι έπειτα λέτε αναφερόμενος στη Βυζαντινή αυτοκρατορία “έχτισαν” την “θρησκευτική αυτοκρατορία” του ψεύδους και της ιστορικής διαστρεύλωσης,της δεισιδαιμονίας και του φόβου…Μάλλον θα μπερδευτήκατε λίγο..Η αρρωστημένη δεισιδαιμονία ο φόβος ο παθολογικός μυστικισμός είναι χαρακτηρισμοι που ανήκουν συγκριτικά στον Ιουλιανό…Αυτά τα ολίγα µιας κα μιλάμε για έρευνα..Όσο αναφορά τα υπόλοιπα δεν μου πέφτει λόγος ,ανεξιθρησκεία έχουμε (ευτυχώς) και ο καθένας πιστεύει (η δεν πιστεύει) ότι θέλει..Επιλογικά ὅμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που ειχα ως απάντηση σε αυτο …. Ειχα την ευκαιρία να περάσω το πάσχα στο άγιο όρος.Την δεύτερη μέρα του Πάσχα πήγα επίσκεψη σε ένα γεροντάκι .Ο άνθρωπος ζούσε σε ενα ξεράοκλυβο και δεν είχε να φάει ουτε αβγά ούτε τσουρέκια,παρά μόνο τα παξιμαδάκια του.

  Μου αρέσει!

  1. Aν ο Ιουλιανός ήταν «προβληματικός» όπως λες, γιατί του έκαψαν τα βιβλία, μαζί με του Κέλσου, του Λιβάνιου,του Πορφύριου κλπ. Ο χριστιανισμός επικράτησε δια πυρός και σιδήρου χωρίς να ανεχθεί άλλη θρησκεία ή αίρεση της χριστιανικής θρησκείας πλην την αυτοκρατορικής ορθοδόξου ή ανατολικής!!!!Δυστυχώς οι πατρώνες του Εβραίοι, του κληροδότησαν την ζηλοφθονεία του Γιαχβέ ο οποίος δεν ανεχόταν έτερους θεούς!!!!!Στο άγιο όρος έχω πάει και εγώ το 1994. Τα αρνητικά της εκεί ζωής είναι πολλπλάσια των θετικών. Αρκεί να ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ.

   Μου αρέσει!

   1. Συγνώμη αλλα αδύνατο να καταλάβω τον συλλογισμό σας.Αν όντος κάψανε τα βιβλία αυτων που αναφερεις δεν σημαίνει ότι και ο Ιουλιανός δεν ειχε προβληματική θρησκευτική πολιτική.Κι έπειτα λέτε..Ο χριστιανισμός επικράτησε δια πυρός και σιδήρου…Ας πάμε στις πηγές μας,..Και παρ’ όλο που ασπάζεται μια άλλη θρησκεία(αναφέρεται τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο), ποτέ δε σκέφτηκε να στερήσει την αυτοκρατορία από την ιερή λατρεία της αρχαιότητας».Gibbon, από την «Ιστορία της παρακμής και πτώσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας»……..ο Ονώριος και ο Θεοδόσιος Β’ (γιοί του Θεοδόσιου Α’) επενέβησαν για να προστατεύσουν τους νομοταγείς Εθνικούς από κακοποιήσεις από μέρους των φανατικών χριστιανών και απαίτησαν σύμφωνα με νόμο να καταβάλλεται διπλάσια αποζημίωση για κλοπή περιουσιών.Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε. τ. Ζ’, σ.345 Αυτά τα λίγα στοιχεία από τη μελέτη του κ Θωμά Δρίτσα, δεν έχει νόημα δηλ να παραθέσω επιπλέον στοιχεία καθως είναι πάρα πολλά.Προσοχή όμως!Η αλήθεια είναι πως από τη μεριά των Χριστιανών έγιναν και σφαγές και καταστροφές παγανιστικών αρχαιοτήτων και παρεκτροπές και ακρότητες ΟΜΩΣ όλα αυτά δεν εντάσσονται σε καμία περίπτωση σε ένα οργανωμένο σχέδιο ήταν αυθαίρετες προσωπικές πράξεις Χριστιανών κι όχι συλλογικές ή επίσημες ενέργειες της Εκκλησίας και ούτε αυτές υποκινήθηκαν από τρίτα πρόσωπα.Το δια πυρός και σιδήρου δεν στέκει..Η γενίκευση μεμονωμένων καταστάσεων ειναι τεράστιο λάθος.Όσο για το Άγιον Όρος δεν ξέρω τι ειδες η τι περίμενες να δείς απλα θα σου πω τα λόγια κάποιου Όταν η αγιότητα συµπίπτει µε τη λογιότητα είναι κάτι θαυµαστό. Όταν στο Άγιον Όρος συνεχίζουν να υπάρχουν και σήµερα τέτοιες µορφές είναι µια έκτακτη ευλογία για τον κόσµο… .

    Μου αρέσει!

   2. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί το 95% της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας είναι εξαφανισμένο από προσώπου γης; Μήπως είδες το κινηματογραφικό έργο Agora που παραθέτει την ιστορία του φρικτού διαμελισμού της μαθηματικού νεολατωνικής φιλοσόφου Υπατίας απο χριστιανούς παραβολάνους; Έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί εκτός από μερικούς αρχαίους ναούς που χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς σαν εκκλησίες(Θησείο,Παρθενών) όλοι οι άλλοι είναι ερείπια;Η χριστιανική αυτοκρατορική εκκλησία δεν ανέχθηκε να πορευτεί με άλλες θρησκείες και γι΄αυτό τις αφάνισε!!! Δεν το λέω εγώ . Διάβασε αδογμάτιστους ερευνητές για να μάθεις. Ο Ρασιάς είναι ένας από αυτούς.Αλλά και πλήθος άλλοι Έλληνες και αλλοδαποί.

    Μου αρέσει!

 19. αυτο…Το προσκύνημα στο θρησκευτικό κατεστημένο που θησαυρίζει θησαυρούς επί της Γης σε αντίθεση με την εντολή του Ιησού

  Μου αρέσει!

 20. Κύριε Θανάση. γιατί δεν μου απαντήσατε στο πρώτο μου μύνημα που σας ρώτησα για τις πηγές σας;

  Επιπλέον διαφωνώ στο εξής:
  στο (Ιωαν ιδ 22) που παραθέσατε, λέει:
  «λέγει αυτω Ιούδας, ουχ ο Ισκαριώτης…»
  αλλά λίγο πιο πριν στο (ιωαν ιδ 5) λέει:
  «λέγει αυτώ Θωμάς…»
  επισης στο (Ιωαν κ 24):
  «Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος…»
  επίσης στο (Λουκ στ 13-17) λέει τα ονόματα των μαθητών:
  «…Θωμάν, … Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην»

  Μου αρέσει!

 21. Αφού «λέγει αυτώ ο Ιούδας ουχ ο Ισκαριώτης » σε μια σύναξη μαθητών ποιός είναι αυτός ο Ιουδας; Δέκατος τρίτος μαθητής; Το ότι ήταν αδελφός του Ιακώβου δεν τον αποκλείει να είναι δίδυμος αδελφός του Ιησού διότι είχε και άλλα αδέλφια.Για πήγαινε στον Μάρκο (Γ-16) ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΆΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΆΖΕΙ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΑΔΕΛΦΌΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ!!!!Θέλει πολύ δουλειά να βγεις από τον λαβύρινθο!!!!!

  Μου αρέσει!

 22. στο (μαρκ γ 16) λείπει το Ιούδας και υπάρχει το Θαδαίος που λείπει από το (λουκ στ 13-16). Το Θωμάς όμως ΥΠΑΡΧΕΙ και στα δύο!

  Επιπλέον στο (Ιωάνν ιδ), που επιμένετε, είναι μια συζήτηση στην οποία μιλάει ΚΑΙ ο Θωμάς ΚΑΙ ο Ιούδας ουχ ο Ισκαριώτης!

  Γιατί με βάζετε να ξαναλέω τα ίδια με πριν;

  Μου αρέσει!

  1. Θωμάς καλό μου παιδί δεν υπάρχει Εβραϊκό όνομα αλλά ούτε Ελληνικό εκείνη την εποχή.Είναι τόσο δύσκολο να αποδεχθείς το πασιφανές; Στο Ματθαίο τον Θαδαίο τον αποκαλεί και Λεβαίο; Αυτοί που έγραψαν τα ευαγγέλια δεν είχαν ιδέα από εβραϊκές συνήθειες ,ονόματα κλπ. Λένε π.χ. Ιησούς ο Ναζωραίος επειδή έμενε στην Ναζαρέτ!!!!Πρώτον Ναζαρέτ δεν υπήρχε τότε .Δεύτερον η ονομασία δεν ακουθείτο από την πατρίδα του όπως οι Έλληνες(Θαλής ο Μιλήσιος) αλλά από το όνομα του πατέρα σου (Ιησούς μπαρ Ιούδα) . Επειδή όμως δεν μπορώ να ασχοληθώ με την ενημέρωση του κόσμου αγόρασε το βιβλίο του Romber Ambailen «Ο Γολγοθάς και τα βαρειά μυστικά του» και θα μάθεις μερικά. Για να μάθεις πολλά θα χρειαστείς πολλά βιβλία και πολύ χρόνο και σκέψη . Γιατί τις πληροφορίες των βιβλίων δεν τις ¨καταπίνουμε» αυτούσιες, Τις περνάμε πρώτα από την «κρισάρα» της διανόησής μας.

   Μου αρέσει!

   1. Λοιπόν έχω αρχίσει να διασκεδάζω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν με ενδιαφέρει η συζήτηση από θρησκευτικής πλευράς. Απλώς επειδή επικαλείστε την κρίση της διανόησης, κρίνω και εγώ τη λογική των επιχειρημάτων σας. Από ιστορία δεν έχω ιδέα. Ζητάω από κάποιον να μου πει σε τι πηγές στηρίζει τα συμπεράσματά του και με ποιόν τρόπο κατέληξε από την πηγή στο συμπέρασμα. Αν το επιχείρημά του είναι λογικό, μου μένει να ελέγξω την πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση είναι γνωστό από τη Λογική (η οποία είναι κλάδος της φιλοσοφίας και των μαθηματικών), ότι αν μία θεωρία περιέχει έστω και μία αντίφαση, τότε καταρρέει στην τετριμμένη περίπτωση όπου όλες οι προτάσεις μπορούν να αποδειχθούν, είτε είναι αληθείς είτε ψευδείς.

    Όσο για το Θωμά. Δεν έχω ιδέα αν υπήρχε τέτοιο όνομα ή όχι. Αυτό που λέω έιναι ότι από το χωρίο που παραθέσατε δεν προκύπτει ότι αυτός που ο συγγραφέας αποκαλεί Θωμά και αυτός που ο συγγραφέας αποκαλεί Ιούδα ουχ ο Ισκαριώτης, είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά ότι δεν προκύπτει από κει.
    (Χωρίς και πάλι να εννοώ ότι προκύπτει από καπου αλλού).

    Η διάθεσή μου δεν είναι εριστική, και ξαναλέω ότι με πολλή διάθεση γράφω, αν και αισθάνομαι και λίγο άσχημα, επειδή όλοι εσείς συζητάτε ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα θεωρώ κι εγώ πολύ σημαντικό, κι εγώ κάθομαι και ασχολούμαι με κάτι τόσο επουσιώδες. Βέβαια ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι απλώς δεν έχω κανένα άλλο από τα βιβλία που αναφέρατε, οπότε δεν μπορώ να ελέγξω. Ενώ όταν είδα αυτό το χωρίο, αμέσως άνοιξα το βιβλίο λέγοντας «για να δούμε! τι θέλει να πει;». Αυτό για την ιστορική πλευρά του θέματος (δηλ δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω). Όσο για τη θρησκευτική πλευρά, πάλι δεν μιλάω, αλλά ο λόγος είναι ότι δεν τολμάω. Αλλά για να πω και κάτι σχετικά και με αυτό, πιστεύω ότι ο καθένας έχει τα βιώματά του, και για αυτό δεν μπορώ να φέρω αντιρρήσεις.

    Μου αρέσει!

   2. Καλά εσύ με το μαθηματικό μυαλό και την τετράγωνη λογική ,δεν έχεις πάρει είδηση ότι η χριστιανική θρησκεία είναι γεμάτη αντιφάσεις.Ή μήπως δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με το θέμα όπως και εγώ έως τα 40 μου χρόνια;

    Μου αρέσει!

   3. ΥΓ: και όσο για τα δικά μου βιώματα, είναι αυτά για τα οποία είπα ότι δεν μιλάω γιατί δεν τολμάω, αν και άλλοι το κάνουν και τους παραδέχομαι

    Μου αρέσει!

 23. Χαίρετε και πάλι, όντως υπέροχο το ποίημα σας για κάποιον ειδικά που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατό! Αλλά μπορώ να πω ότι από τα τώρα έχω αρχίσει και νιώθω ένα κόμπο στη καρδιά που θα αφήσω τη σκοπιά… είναι χρόνος που μένεις αναγκαστικά με τον εαυτό σου και πας!
  Λοιπόν έχω την εντύπωση ότι για το συγκεκριμένο θέμα, μάλλον περισσότερο πρέπει ο κάθε ένας όταν το χρειαστεί να το ψάξει βαθύτερα γιατί σαν να μου φαίνεται ότι μέσα από την συζήτηση δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάτι κάποιος. Ίσως σε μία τέτοια συζήτηση περισσότερο σχόλησε με το να βρεις κάτι να απαντήσεις και λιγότερο με το να καταλήξεις κάπου ή πολύ περισσότερο να εντοπίσεις τι τελικά είναι ορθό!
  Απ ότι καταλάβατε κ. Θανάση όντως στην παρέα πολλά παιδιά ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη, αυτό όμως θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι εμπόδιο για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και να πράξουμε πράγματα προς το συμφέρον της κοινωνίας μας, ούτε θα σταθεί εμπόδιο για να συνομιλήσουμε και θα εντάξουμε άτομα στην παρέα μας άλλων πεποιθήσεων. Και καταλήγω αν μπορείτε βοηθήστε, όπως ήδη βοηθήσατε τοποθετώντας τον αντίλογο. Ταυτόχρονα ευχαριστούμε και τους υπόλοιπους που εμφάνισαν τον αντίποδα των θέσεων σας, αλλά θέλω να ξαναπώ ότι δεν γίνεται να φτάσουμε σε κάποιο τέλος την συγκεκριμένη συζήτηση (κατ’ εμέ).
  Συνεπώς ας συνεχίσουμε από κοινού να καταφέρουμε κάτι όμορφο, αυτό νομίζω έχει αυτή τη στιγμή πιο πολύ ανάγκη. Και μόνο που αναλογίζομαι τα λόγια του κ. Θανάση:
  «Νόμιζα ότι διάβασα ένα blog προβληματισμένων όπως εγώ ..Αλλά εσείς μου θυμίζετε την …χριστιανική ένωση» αρκεί!

  Μου αρέσει!

 24. Α παρεμπίπτοντος παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε φίλοι, αλλά εγώ προβληματίζομαι πιο πολύ με το εδώ, το τώρα, το μέσα μου, το πως (θα αλλάξω-αλλάξουμε-αλλάξει), το αύριο, το γύρω μου. Δεν λέω είναι πολύ αναγκαίο να γνωρίζεις τι έγινε, αλλά ας φροντίσουμε και με το τι γίνεται και το τι θα γίνει που σαν να μου φαίνεται ότι το δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία

  Μου αρέσει!

  1. Έλεγα να σας αφήσω και να κόψω την επικοινωνία μαζί σας αλλά εσύ φίλε μου μου άλλαξες γνώμη. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την αντίρηση μεγάλο γεγονός διότι όταν όλοι συμφωνούν η κατάληξη είναι ….τέλμα!!!!Παρεπιπτόντος θα ήθελα να μου δώσετε μερικές απαντήσεις στο νέο blog μου που γράφω στο wordpress. Η ανταλλαγή απόψεων σε πολιτισμένο κλίμα είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας.

   Μου αρέσει!

 25. Λέω να μην ξαναποστάρω ! Έφαγε πολύ χώρο αυτό το μήνυμα ! 😀

  Ορθότατος mplegmenos ότι η συζήτηση δεν παίρνει τέλος και στα περί ωφέλιμου αντιλόγου !
  Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα βρούμε άλλους ωφέλιμους αντιλόγους ! Συνήθως οι περισσότεροι εκτός «χριστιανικής ένωσης» δε διαφωνούν με όσα διδάσκει ο Χριστός-Εκκλησία και μάλιστα με θέρμη πολλάκις τα υποστηρίζουν, αλλά διαφωνούν σε δογματικά θέματα, π.χ. στη θεότητα του Χριστού ή στον τρόπο που εφαρμόζονται στην κοινωνία ! κ.Θανάση τη γνώμη σας σε αυτή τη θέση.

  Δεν ξέρω αν η ανταλλαγή απόψεων είναι η πεπμπτουσία της δημοκρατίας αλλά θαρρώ ότι στη σημερινή επικρατούσα δημοκρατία σε ένα βαθμό ΜΠΟΡΕΙ να έχουμε αυτή την πεμπτουσία αλλά έχουμε χάσει τις υπόλοιπες τέσσερις ουσίες ! Νομίζω ;

  Το φανταροποίημα πολύ καλό !

  Κυρ Θανάση μου … θα’θελα να σ’αντάμωνα η απροσωπιά να σπάσει ! Θανάσης κι εγώ γαρ !

  Σε αυτό το σημείο χαιρετώ και αφήνω μεγάλη αλήθεια που έχει πει μεγάλο πρόσωπο :

  ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΤΕ :

  1.ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ &
  2.ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ

  Να είστε καλά και όσο μπορείτε χαρούμενοι !

  Μου αρέσει!

  1. Δεν στενοχωριέμαι για τίποτα φίλε μου. Η ζωή πάνω στη Γη δεν θα αλλάξει αν στενοχωρηθώ. Εξ άλλου το «τραπέζι» τελείωσε για μένα. Το «επιδόρπιο» με καθυστερεί και δεν γνωρίζω αν θα το τελειώσω!!!Θα σου αποκαλύψω πως από τότε που έπαψα να πιστεύω στην θρησκεία που με ανάγκασαν να πιστεύω,έχω ηρεμήσει και περιμένω το τέλος χωρίς φόβο ή άγχος!! Αντλώ βέβαια ψυχική δύναμη από τον «προσωπικό θεό μου» (διότι είμαι άθρησκος όχι άθεος) που τον έχω ανακαλύψει σε ένα βιβλίο.» Συμπαντικές Δυνάμεις του Απείρου» ονομάζονται και δεν έχουν παπάδες για μεσάζοντες, δεν έχουν πολυέλαιους και ξεφτέρια,δεν Τους διαβάζεις σε βιβλία,δεν διαθέτουν οίκους επί της Γης και επικοινωνείς μαζί Τους με απλό απ’ ευθείας τρόπο μέσω του Υποσυνείδητου!! Το μόνο που ζητούν βρίσκεται μέσα μας : «Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην κάνεις εσύ σ’ αυτούς»!!!! Η καλωσύνη και η μετριοπάθεια δεν ανήκει σε ορισμένα δόγματα ή θρησκείες αλλά σε ελάχιστους ανθρώπους πάνω στη Γη…

   Μου αρέσει!

 26. Βρες την ηρεμία μέσα σου και ένα εκατομύριο κόσμος γύρω σου θα γίνει ευτυχισμένος!
  Σεραφείμ του Σάρωφ
  🙂
  Ελάτε να κάνουμε ο ένας τον άλλο ευτυχισμένο!

  Μου αρέσει!

 27. Εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι ο αγαπητός Θανάσης δεν έχει σχολιάσει σε άλλο κείμενο!! Μόνο αυτό τον ενδιέφερε μάλλον!! Τεσπα… αν κάνω λάθος πέστε μου..

  Μου αρέσει!

  1. Αυτό το bolg αγαπητέ treloykas το βρήκα εντελώς τυχαία. Δεν είμαι exper στο διαδίκτυο. Απλώς ένας αυτοδίδακτος ναύτης του κυβερνοχώρου που περνάει κάποιες ώρες αντί ..καφενείου!!Δεν έχω καμιά αντίρρηση να σχολιάσω και σε άλλα θέματα αν βέβαια τα γνωρίζω. Περιμένω και στο δικό μου blog σχόλια βεβαίως…

   Μου αρέσει!

 28. Καλησπέρα και από μένα από την Λήμνο στην σκοπιά! Μερικά σχόλια…
  1) Αν κάποιος δεν θέλει να πιστέψει δεν πιστεύει, πλην θαύματος. Είναι τόσα απίστευτα πολλά τα πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να μην πιστεύεις, τόσες πολλές θεωρίες, χαμός γίνεται. Πολλές φορές και διάφορες θεωρίες είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους.
  2) Πως μπορείτε όλοι εδώ μέσα να μιλάτε για αμφισβήτηση; Τι ακριβώς αμφισβητείτε θεολογικα; Σε τι ακριβώς είστε αντί-ρησιες; Δεν μπορείς να μιλάς για αμφισβήτηση αν δεν σου έχει γίνει το κεφάλι κιμάς από σκέψεις, αν δεν έχεις μιλήσει καθημερινά με άτομα. Πόσοι από σας έχετε φίλους ή αδέρφια παγανιστες ή αθεους ή «ερευνητές»; Όλοι γεννήθηκατε σε Χριστιανικές οικογένειες, δεν έχετε ζήσει κοσμικα δεν ξέρετε πως είναι το κοσμικό φρόνημα η απουσία Θεού από την ζωή σας. Άρα μην μιλάτε παρακαλώ για αμφισβήτηση, γιατί ίσως δεν ξέρετε γιατί μιλάτε. Και δεν σας εύχομαι ποτέ να αρχίστε να αμφισβητείτε γιατί δεν θα σας αρέσει καθόλου. Προσωπική γνώμη από προσωπικες εμπειρίες:) αυτα όσον αφορά τα παιδιά του μπλόγκ (το οποίο μου αρέσει πολύ) τα οποία και συμπαθώ πολύ, όσα εχω γνωρίσει τουλάχιστον :).
  3) Όσον αφορά εσάς κ. Θανάση γενικά ο άνθρωπος βλέπει ότι θέλει να δει το ξέρετε ήδη αυτό. Και όσον αφορά τα διάφορα βιβλία ο καθένας χρησιμοποιεί ότι τον συμφέρει προς «ωφελος» του. Δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα τελείως απαλλαγμένη από υποκειμενικά κριτήρια. Αυτό το εχω καταλάβει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, από τα βιβλία που διαβάζω για το ρεμπέτικο τραγούδι. Διάφορα βιβλία λένε διαφορετικά πράγματα, για διάφορα θέματα. Και μιλάμε τώρα για μερικές δεκαετίες πριν και ακόμη οι λόγιοι δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Πόσο μάλλον με τα θεολόγικα ζητήματα που αφορούν 2000 χρόνια, και περισσότερο, πριν. Το τι ακριβώς συνέβη δεν θα το βρούμε ποτέ. Από κει και πέρα ο καθένας κάνει αν θέλει την έρευνα του και καταλήγει όπου θέλει. Ο Θεός αγαπάει το ίδιο εσενα και μένα, από κει και πέρα αυτό εμένα μου τα λέει όλα. Αν η καρδιά κλίνει προς τον Θεό τότε εκείνος θα σε στηρίξει, θα σε βοηθήσει, δεν θα σε αφήσει, το εχω βιώσει αυτό. Τώρα θα μου πείτε τι είναι βίωμα; και γι αυτό έχουν γραφτεί χίλια δύο:) Τέλος πάντων ότι και να πούμε τελειωμό δεν θα έχουμε…
  4) Θέλετε και 4; Άντε καληνύχτα:)

  Μου αρέσει!

  1. Συνήθως φίλε μου ο μέσος άνθρωπος δεν βλέπει αυτό που θέλει να δει, αλλά αυτό που λέγε-λέγε του επιβάλουν να δει κάποιοι που τον εκμεταλεύονται. Αν αντισταθείς στο πάσης φύσεως κατεστημένο θα «δεις» αυτό που θέλεις και όχι αυτό που θέλουν άλλοι για σένα. Είναι δύσκολος βέβαια ο δρόμος και γεμάτος εμπόδια. Καμιά»τροφή σκληρή» δεν καταπίνεται χωρίς μάσημα!!!!Και οι «τροφές» των πάσης φύσεως κατεστημένων είναι όχι απλώς μασημένες αλλά πολτοποιημένες!!!!Ως εκ τούτου οι μάζες ακολουθούν και ευθυγραμμίζονται σαν τα πρόβατα τον τσοπάνη!!!Ο υποφαινόμενος κάποια στιγμή αρνήθηκε να είναι πρόβατο…

   Μου αρέσει!

   1. Ο Σώτης ο δάσκαλος δε λέει κάτι διαφορετικό από εσάς ! Η δική σας αμφισβήτηση πώς ξεκίνησε ; Δε διαβάσατε βιβλία που αντέλεγαν σε όσα σας είχαν βομβαρδίσει και αρχικά ασπαζόσασταν; Σίγουρα διότι θα διαβάσατε ιστορικά στοιχεία που αποδείκνυαν το ψεύδος των ευαγγελίων όπως έχετε προαναφέρει.
    Ε, τελικά σας λέει ότι αλλάξατε μενού στην τροφή ! Μπορεί να συνεισφέρατε στη μάσηση με τη δική σας πιθανή έρευνα, αλλά το πιάτο άλλος το ετοίμασε. Ίσως επίσης να μη φάγατε τις πατάτες(αν δεν συμφωνείτε σε όλους τους αντιλόγους) αλλά ό,τι σας άρεσε το κατάπιατε !
    Αυτά και από εμένα δεν ξανασχολιάζω επί του θέματος !
    Επί τη ευκαιρία άφησα κι ένα σχόλιο στο άρθρο σας περί πνευματικών ταγών.

    Μου αρέσει!

   2. Η δική μου αμφισβήτηση ξεκίνησε όταν 9 χρονών στο μάθημα των θρησκευτικών ρώτησα πως έφτασαν τα καγκουρό από το Αραράτ στην Αυστραλία και πως δεν υπάρχουν αλλού στη Γη! Αποτέλεσμα η τιμωρία μου !!!!Την έρευνα την ξεκίνησα διαβάζοντας πατέρες της εκκλησίας. όσο κι’ αν σου φαίνεται περίεργο. Στα «διαφωτιστικά» βιβλία απλώς βρήκα περισσότερα στοιχεία και πεδία αναζητήσεων όπως τα βιβλία του Φλάβιου Ιώσηπου που ήταν σύγχρονος του Ιησού.

    Μου αρέσει!

  1. Η ανακάλυψη της πώρωσης ενός άλλου γίνεται συνήθως με τρόπο υποκειμενικό.(πως θα μπορούσες εσύ να ξεφύγεις)! Το δύσκολο είναι να ανακαλύψεις την δική σου πώρωση. Επίσης το να γράψεις την άποψή σου σε ένα blog δεν είναι υποχρέωση….

   Μου αρέσει!

 29. Θανάση Χαίρε!
  γιατί το μπλογκ σου τέτοια θεματολογία;
  γιατί μένεις σε αυτά και μόνο αυτά τα θέματα;

  νιώθεις ότι η εκκλησία σήμερα αποτελεί μια τόσο τρομακτική δύναμη που απειλεί τα άβουλα πρόβατα;
  δε νομίζω, η εκκλησία σήμερα ούτε προβάλλεται (μάλλον πολεμείται) ούτε έχει την -κατα κόσμο- δύναμη και επιρροή που κάποτε μπορεί να είχε…
  μπορεί οι άνθρωποι να είναι άβουλοι σήμερα αρκετά, να άγονται και να φέρονται αλλά μάλλον προς αλλού κατευθύνονται…
  εσύ γιατί τέτοιο μένος ακόμη (1ο άρθρο στο blog σου), ενάντια σε κάτι που πλέον δε νομίζω να σε καταπιέζει τόσο, αφού συνειδητά το έχεις αρνηθεί, και δε νομίζω μεταξύ μας ότι απειλεί κι άλλους…ωστε να ισχυριστείς ότι τους προστατεύεις…
  Καλά να είσαι!
  Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, καταγραφή μιας συζήτησης, θα ‘θελα να το βρω να το παραθέσω γιατί αξίζει και είναι επί του θέματος! Επιφυλάσσομαι…

  Μου αρέσει!

  1. Εσύ δηλαδή πως νιώθεις το ιερατείο(γιατί εκκλησία λέγεται το σύνολο του Χριστεπώνυμου πληρώματος κληρικών τε και λαϊκών και όπως γνωρίζεις τα …»κουμάντα»τα έχουν ΜΟΝΟ οι …ρασοφόροι!!!) Έχει καμία σχέση η εκκλησία των δύο πρώτων χριστιανικών αιώνων ,τότε που η θρησκεία δεν ήταν αυτοκρατορικά ενισχυμένη; Το ότι δεν καταπιέζει εμένα το ιερατείο δεν σημαίνει ότι απαλλάχτηκαν οι μάζες από αυτό. Αν είναι μένος το ξεσκέπασμα τότε μάλλον δεν γνωρίζω καλά την Ελληνική γλώσσα….

   Μου αρέσει!

 30. Σχετικά με τα καγκουρό.

  Δηλαδη όχι μόνο δεν πιστεύετε τις γραφές, αλλά ουτε καν τη θεωρία της εξέλιξης;;;;;;;;;
  γιατί σύμφωνα με αυτήν τα ζώα και μετακινούνται, και αλλάζουν, και εμφανίζονται είδη που δεν υπήρχαν κλπ. σύμφωνα με αυτήν τα καγκουρό δεν ειναι μυστήριο.

  τώρα για την τιμωρία. έλεος!
  κι εμένα με μαλώναν για πράγματα παράλογα και άδικα (κατα τη γνώμη μου). σπαστικό

  Μου αρέσει!

  1. Η θεωρία της εξέλιξης δεν πρεσβεύει ότι τα επί της Γης έμβια όντα εξελίσονται κατά τόπους! Η εξέλιξη αφορά όλον τον πλανήτη.Όμως εσύ πως εξηγείς την ύπαρξη καγκουρό στην Αυστραλία ,κούγκαρ στην Αμερική; Πώς πήγαν εκεί από το Αραράτ όπου όπως λέει ο μύθος της Π.Δ. κάθησε η κιβωτός του Εβραίου Νώε; Σου ανέφερα την τιμωρία μου για το συγκεκριμένο θέμα γιατί σήμερα δεν θα ετιμωρείτο μαθητής για μια του κριτική σκέψη επάνω σε θρησκευτικό θέμα. Η αμφισβήτηση στα δικά μου νεανικά χρόνια ήταν έγκλημα !!!!!

   Μου αρέσει!

 31. Κάποιος είπε πως..
  η πίστη
  είναι
  και αγάπη.
  Καθαρό βίωμα.
  Για να το ζήσουμε
  δεν αρκεί να είμαστε
  ανοιχτόμυαλοι
  αλλά
  κυρίως, ανοιχτόκαρδοι.
  Μακάριοι όσοι τα κατάφεραν
  και σίγουρα όχι από μόνοι τους..

  Χριστός Ανέστη

  Μου αρέσει!

 32. ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΟΝΤΩΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ….

  Η συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου, που έζησε το πιο πυκνό σκοτάδι του μίσους – μια μαρτυρία για την πρόνοια του Θεού, που αναζητά τον κάθε άνθρωπο ακόμα και μέσα στους πιο απόκρημνους γκρεμούς!

  «Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το αφιέρωσα στην αναζήτηση της αγάπης και της αλήθειας… Πέρασα από την Ινδία,το Θιβέτ και την Ταϊλάνδη, καθώς και από μουσουλμανικές χώρες όπως το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Μαρόκο και τη Μαλαισία. Ταξίδεψα στην Αλάσκα, στο Μεξικό και στη Βραζιλία για να …

  δοκιμάσω άλλα συστήματα, όπως τον κομμουνισμό, τον αθεϊσμό και τη χίπικη κουλτούρα. Επί αρκετά χρόνια μελέτησα ενδελεχώς τις ανατολικές θρησκείες: τον ινδουισμό, τον βουδισμό, τον ισλαμισμό· καθώς και την πνευματικότητα των Αμερικανών αυτοχθόνων. Άλλες φορές πάλι, έμπλεξα με τον υπόκοσμο των ναρκωτικών και εισχώρησα στον εσωτερισμό και την απόκρυφη γνώση, περιερχόμενος σε κατάσταση έκστασης. Όμως, τίποτα δεν μπορούσε να γεμίσει το κενό που υπήρχε στην ψυχή μου…

  Πάντοτε έτρεχα να ξεφύγω από τον Θεό, από τους ανθρώπους και τον εαυτό μου. Ήταν ένα ταξίδι στην κόλαση, γεμάτο μίσος και θάνατο… Άκουσα πολλές φορές να προφέρουν το όνομα του Ιησού και άλλες τόσες φορές Τον απέρριψα και Τον αρνήθηκα…

  Ίσως κάποιοι στο άκουσμα του ονόματος του Ιησού να μη θελήσουν να διαβάσουν την ιστορία, αντιμετωπίζοντας καθετί παρόμοιο ως «πνευματική ανισορροπία». Αυτός όμως που ειλικρινά αναζητεί την αλήθεια, θα διαβάσει αυτή την ιστορία με πολλή προσοχή· και θα διαπιστώσει πόσο ζωντανή είναι η παρουσία του Θεού και με πόση αγάπη προστατεύει όλους εμάς, κάθε μέρα, κατά την πορεία μας στη ζωή…

  Μου αρέσει!

Σχολιασε και εσυ...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s