Αιμοπεταλιαφαίρεση

(Αιμοπεταλιοδοσία)

Κάτι που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και να συμμετέχουμε!!!

«…Μόνο το 5% των ατόμων που θα μπορούσαν να είναι δότες, δίνουν αίμα ενώ για αιμοπετάλια το ποσοστό τείνει στο μηδέν…»

Οι Φίλοι Του Παιδιού είναι μια ομάδα εθελοντικής αιμοπεταλιοδοσίας που στόχο έχουν την ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων μας γύρω από αυτό το θέμα…..

Σε περιμένουμε αυτήν την Πέμπτη 14/10 στις 20:00 στην οδό  Λουκά Μπέλου 3 !!!


Ένα παιδί σε χρειάζεται και σε περιμένει.

Μην το απογοητεύσεις…