Από ένα τοίχο στο πολυτεχνείο…. μήπως μας αντιπροσωπεύει τελικά όλους λίγο-πολύ;