Σέ μερικές δεκάδες ὧρες, ἐάν ἀκόμη ὑπάρχει αὐτός ὁ κόσμος, θά ἔχουν γίνει ἐκλογές στήν ἀγαπημένη καί βασανισμένη πατρίδα μας. Λίγο ἀργότερα θά ἔχουμε ἴσως καί τά ἀποτελέσματα. Μακάρι χωρίς θύματα. Διότι διαισθάνομαι πολλή ἔνταση. Καί τούς νεκροθάφτες τῆς Ἑλλάδας νά τρίβουν τά χέρια τους. Ξέρετε μέ τί λαχτάρα θέλουν τόν ἀλληλοσκοτωμό μας; Ὁ διχασμός μας θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη νίκη τους. Νά μήν τούς δώσουμε αὐτή τήν χαρά. Νά σπάσουμε τό ἱστορικό μας φράγμα. Τήν διχόνοια. Αὐτό νομίζω ὡς τό πιό κρίσιμο σημεῖο τῆς 6ης Μαΐου.
Ἀπό ᾽κεῖ καί πέρα εἶναι φῶς-φανάρι ὅτι αὐτές οἱ ἐκλογές διαφέρουν ἀπό προηγούμενες. Διαφέρουν κυρίως ὡς πρός τά ἀποτελέσματα που περιμένουμε. Ἡ λέξη ἀποτελέσματα κρύβει δύο πράγματα.
1ον. Τήν γλῶσσα τῶν ἀριθμῶν. π.χ. Δημήτρης 5%, Ἑλένη 6% Στέφανος 11% κλπ.
2ον. Τίς πρακτικές συνέπειες στήν ζωή μας. Τί θά ἀλλάξει γιά μᾶς καί τόν τόπο μας;
Σχετικά μέ τό 1ο φαίνεται ὅτι οἱ περισσότεροι ἐπιθυμοῦν συντριβή τῶν μεγάλων. Ἐκείνων πού μονοπώλησαν τήν ἐξουσία καί ξεπούλησαν Ἑλλάδα καί Ἑλληνες. Ἑπομένως, ἕνας μονοψήφιος ἀριθμός δίπλα στά ἀρχικά τους θά ἦταν καλό μήνυμα πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις. Τό αἴσθημα περί δικαιοσύνης θά ἱκανοποιηθεῖ σημαντικά.
Τό μεγάλο ἐρώτημα ὥστόσο εἶναι, τί θά γίνει μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 2 ζήτημα; Προσωπικῶς νομίζω ὅτι ἡ ἀπάντηση ἀποτελεῖ πραγματικό γόρδιο δεσμο. Ποιός μπορεῖ νά προβλέψει τί θά προκύψει γιά τήν πατρίδα μας στό ἐγγύς μέλλον;
Βάλε κάτω ὅλους τούς συσχετισμούς. Τίς πιθανές συνεργασίες. Θά δείς ὅτι ὅλα εἶναι τό ἴδιο ρευστά. Ὅλα εἶναι πιθανά νά συμβοῦν. Καί τό καλύτερο καί τό χειρότερο. Ἄν μάλιστα βάλεις και τά ξένα ὄρνεα πού θά ἐπιπέσουν σάν στούκας πάνω στήν ὁποιαδήποτε κυβέρνηση τότε… Τότε μιά σκέψη ἔρχεται καί ξανάρχεται στό μυαλό σου: Παιδιά συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα μας, ἐμεῖς οἱ μικροί, κι ἔχει ὁ Θεός.
“Ἑτοιμάστηκα καί δέν ταράχτηκα”, εἶπε κάποιος πρίν 3.000 χρόνια. Ἄς εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ὅλα. Ὅ,τι κι ἀν συμβεῖ οὔτε νά τό πάρουμε κατάκαρδα, οὔτε νά ξετρελλαθοῦμε ἀπ᾽ τήν χαρά μας. Γιατί ἡ μάχη «κρατάει χρόνια στά μαρμαρένια τοῦ Χάρου ἀλώνια… » (Στά κακοτράχαλα τά βουνά. Νίκος Γκάτσος)
Ευχαριστούμε το φίλο Παύλο που μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του