ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ…

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

 «Η Ρωμανία κι’ αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι’ άλλο».