Ένα ευχάριστο βιντεάκι από την αλληλεπίδραση των παιδιών.

Ευχαριστούμε την Ε. και τον Τ.