Δεν ταυτιζόμαστε με την άποψη του δημιουργού του βίντεο αλλά το παραθέτουμε προς σκέψη και συζήτηση.