Ο φοιτητής του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Καμίλ Γκουνγκόρ διασχίζει την «ανάπηρη πόλη μας» αναδεικνύοντας τα διαρκή εμπόδια για τους εμποδιζόμενους συμπολίτες μας. Μια εργασία των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος.