Σε αυτό το βίντεο, δεν είναι μόνο συγκλονιστικά τα λόγια, αλλά κυρίως τα πρόσωπα! Οι δύσκολες ερωτήσεις πολλές φορές γίνονται με λόγια απλά, τόσο απλά που σε χτυπουν στον τοίχο.
Η αγωνία του θύματος, το υπεροπτικό βλέμμα του θήτη που αιφνιδίως μεταβάλλεται σε αγωνία και φόβο όταν κάποιος τολμά και τον κοιτά στα μάτια!
Ίσως τα δικά μας ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι μας δεν μπόρεσαν ποτέ να μας το δείξουν πολύ απλά γιατί δεν μπορούν να μας κοιτάξουν στα μάτια!
Είναι άλλη μια απόδειξη γιατί ο Σωκράτης μας κοιτά από ψηλά!