Για να κάνουμε κανένα όνειρο….

(απ’το δίσκο: Τα ρόδα της αυλής , της Άννας Μπουρμά)