Κι αντέχουν ακόμη! Πολύ ωραίο, με γνήσια νοσταλγία και πόνος για αυτούς όλους που πέρασαν και πρόσφεραν ότι μπορούσαν για εμάς και το τόπο μας…