Αυτά τα παιδιά του omikron project κάνουν μια προσπάθεια για να ανασκευάσουν την Ελληνική εικόνα εκτός Ελλάδος, εξ ου και τα Αγγλικά.

Φαντάζομαι ότι τώρα οι  λέξεις κλειδιά είναι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αυτοί μας δείχνουν τον δρόμο, εμείς να επιλέξουμε που θα κατευθυνθούμε.