2. Κάλαντα Χριστουγέννων Πελοποννήσου
http://www.youtube.com/watch?v=I7BDGkxePYY3. Κάλαντα Χριστουγέννων Κρήτης
http://www.youtube.com/watch?v=Le6w98yDXBU

4. Κάλαντα Χριστουγέννων Θράκης
http://www.youtube.com/watch?v=OtFiUekBuic

5. Κάλαντα Χριστουγέννων Νάξου
http://www.youtube.com/watch?v=7v34559W_I0

6. Βυζαντινά κάλαντα Χριστουγέννων
http://www.youtube.com/watch?v=mb3ZEcJyE4A

7. Κάλαντα Χριστουγέννων Μικράς Ασίας
http://www.youtube.com/watch?v=RWOQEgFtgWQ

8. Κάλαντα Χριστουγέννων Προποντίδας
http://www.youtube.com/watch?v=g0YvR8yIYlo

9. Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου
http://www.youtube.com/watch?v=MrtJsoETfUA

10. Κάλαντα Χριστουγέννων Δωδεκανήσων
http://www.youtube.com/watch?v=gGkS5xCQ9DM

11. Κάλαντα Χριστουγέννων Αστυπάλαιας
http://www.youtube.com/watch?v=AedFbPZwpXg

12. Κάλαντα Χριστουγέννων Ηπειρώτικα
http://www.youtube.com/watch?v=czTCuAFF5mk