Η Μαρία μια φίλη του blog, μας ζήτησε να αναρτήσουμε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που θα την βοηθήσει στα πλαίσια μια ομαδικής εργασίας και έρευνας που εκπονεί. 

https://docs.google.com/forms/d/17yaWCO1whXxm6nBXA9A_vRXvuldkjm_hddX3m2oDkcY/viewform?pli=1

όποιος έχει τον χρόνο (4-6 λεπτά) ας μπει να το συμπληρώσει.

Καλή επιτυχία!