Ενα ραδιοφώνικο αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τον τουρκολόγο-ιστορικο κ. Νεκτάριο Νικολακάκη στα πλέσια της εκπομπής
«Νεανικές Ανησυχίες» .