Δεν είναι εκπληκτικές μόνο οι δημιουργίες, αλλά εντυπωσιάζουν ακόμα και οι σκέψεις για την δημιουργία τους!
Εμείς σας τις παρουσιάζουμε για να κλέψετε ιδέες για το δικό σας! 🙂

1.                      Aquarium Bed

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-27.jpg
Image credits: acrylicaquariums.com

2. Chandelier That Turns Your Room into a                   Forest

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-4-1.jpg
Image credits: Hilden and Diaz

3. Indoor-Outdoor Pool

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-22.jpg
Image credits: unknown

4. Swing Set Table

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-33.jpg
Image credits: psfk.com

5. Beach Sand Under Your Work Desk

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-28-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-28-2.jpg
Image credits: Justin Kemp

6. Spiral Staircase Slide

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-7.jpg
Image credits: unknown

7. Cat Transit System

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-2-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-2-2.jpg
Image credits: Because We Can

8. Glass Floor and an Open Shaft Below Your                   Bathroom

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-35.jpg

9. Fusion Dining And Pool Table

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-21-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-21-2.jpg

10. Hammock Bed

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-5.jpg
Image credits: Le Beanock

11. Understairs Storage

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-9.jpg
Image credits: Deriba Furniture

12. Backyard Cinema

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-13.jpg
Image credits: fancymaterial.com

13. Ping Pong Door

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-1-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-1-2.jpg
Image credits: Tobias Fraenzel

14. A Wall That Plays Music When It Rains

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-36.jpg
Image credits: ingeniumetars

15. See-through Bathtub

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-37.jpg

16. Vertical Herb Garden in Your Kitchen

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-10.jpg
Image credits:                   unknown

17. Bookcase Staircase

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-8-2.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-8-1.jpg

18. Back Yard Beach-Themed Fire Pit

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-12.jpg
Image credits:                   unknown

19. Spiral Wine Storage

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-11-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-11-2.jpg
Image credits: spiralcellars.co.uk

20. Treehouse Room For Kids

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-14.jpg
Image credits: mytropolisdesign.com

21. Pirate Ship Bedroom For Yourself

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-38-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-38-2.jpg

22. Walk-In Pool

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-19.jpg
Image credits: houzz.com

23. Door of Swatches

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-16.jpg

24. Hammock Over the Stairs

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-15.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-15-2.jpg
Image credits: ooda.eu

25. Ice Cave In Your Room

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-39.jpg
(These icicles formed inside a building in Chicago due to bad cold storage                   maintenance.)

26. Skate-park Room

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-17-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-17-2.jpg

27. Fire Pit Table

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-26.jpg
Image credits: moma-design.it

28. Backyard Office

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-31-1.jpg
Image credits: officepod.co.uk

29. Indoor Slide

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-30-1.jpg
http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-30-2.jpg
Image credits: David Hotson

30. Catwalk Around The House

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-29.jpg
Image credits: nekomemo.com

31. Table Firepit

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-25.jpg
Image credits: unknown

32. Kitchen Table Tennis

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-34.jpg
Image credits: hammacher.com

33. Balcony Pool

http://bp.uuuploads.com/amazing-interior-design-ideas-for-home/amazing-interior-design-ideas-for-home-32.jpg