…ειδικά γι’ αυτούς που δεν «μπορούν» να χαμογελάσουν