Ο άλλος Παπαδιαμάντης.

Μια ενδιαφέρουσα εκπομπή για τον άγιο των ελληνικών γραμμάτων…

Ευχαριστώ την φίλη Μ.Χ. που μου έστειλε το βίντεο.